Hög luft

Ravinen Kulturhus, 
Norrvikens trädgårdar


Elisabeth Östins måleri visar inre rum –intensiva, klaustrofobiska, ibland skarpa, ibland nästan klumpiga. 1600-tals filosofen och matematikern Leibniz kallade dessa själiska rum för monader och beskrev dem, med fönster och rökgångar, med skuggor och fladdrande barockljus, som känslans förvaringsplats.

Östin intresserar sig för gångar och irrgångar i den andra sidan, de platser som visar sig för hennes inre blick och som måleriet kan föra vidare till en annan som i sin tur införlivar dem i sin erfarenhet. Eller rör det sig snarare om tillstånd?

Hur mycket av vår verklighet drömmer vi fram? När nya strukturer framträder för vår inre blick, påverkar de vad vi ser i den yttre världen? Kan vi alls se världen om den inre visionen är töcknig? Det sägs att människor som föds blinda och som genom en ögonoperation ges syn snabbt blir blinda igen.
  Blicken handlar om val, om urval, om försök att nå klarhet. Eller handlar seende om att acceptera töcknet, att låta oformligheten ta plats? Under en period målade Östin monster.

Oljemåleriet utvecklades på 1400-talet för att kunna förfina skildringen av rummet, av glansdagrar och av stofflighet. Samtidigt utvecklades bildtricket centralperspektiv för att låta miraklen ta plats på ett trovärdigt sätt i den synliga världen. Med den nya oljefärgstekniken kunde målarna göra änglar med underbara vingpennor, som om de just hade flugit genom stratosfären.
  Detta möte intresserar Östin och får henne att stanna och utveckla sin version. Elisabeth Östin utvidgar själens vokabulär.”

Från utställningskatalogen “jag bor i en annan värld, men du bor ju i samma.” Drömmare söder om Hallandsåsen, Gertrud Sandqvist, 2021
Hög luft
High Air
2021
oil on canvas
122 x 104 cm
Installation view "Jag bor i en annan värld, men du bor ju i samma." Drömmare söder om Hallandsåsen, Kulturhus Ravinen, 2021

Photo credit: Youngjae Lih
 
Djuret
The Beast

Works on paper 
2021
coloured pencil, watercolour and oil pastel on paper
21 x 14,8 cm