Trabeklerna

Pumphuset Konsthall, Landskrona 2023
Press: Carolina Söderholm, Sydsvenskan


Installation view, Trabeklerna / Trabeculae, Pumphuset konsthall, Landskrona 2023
Trabeklerna I
Trabeculae I
2023
oil on canvas
122 x 104 cm
Trabeklerna II
Trabeculae II
2023
oil on canvas
86 x 70 cm
Installation view, Trabeklerna / Trabeculae, Pumphuset konsthall, Landskrona 2023
Fäste I
Brace I
2023
oil on canvas
140 x 100 cm
Fäste II
Brace II
2023
oil on canvas
140 x 100 cm
Svalget i stammen
The Pharynx of The Trunk
2023
oil on canvas
140 x 100 cm
Echo
2023
oil on canvas
47 x 41 cm
Värme hos vän
The Neighbor’s heat

2023
oil on canvas
140 x 100 cm
Dimmans tunga
The Fog’s Tounge

2023
oil on canvas
49 x 56 cm
Omhölje
Bait

2023
oil on canvas
140 x 100 cm


This exhibition is made possible by the support from Riksförbundet Sveriges Konstföreningar